İKÜ sağlık Bilimleri Fakültesi Organizasyon Şeması

Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olup, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Hemşirelik bölümlerinden oluşmaktadır. Bölümlerin akademik kadrosunda öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri yer almaktadır. Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu, her bölümün öğretim elemanlarından seçilmektedir. Üniversite Senatosu’nda, Fakülte Kurulu tarafından oybirliği ile seçilen bir profesör ve dekanın kendisi yer almaktadır. Dekan yardımcıları, fakülte ve bölümlerin idari ve öğrenci işlerini Fakülte Sekreteri ile birlikte yönetir. Dekan sekreteri, dekanlığı ilgilendiren işlerin yürütülmesinden sorumludur. 


Son Güncelleme Tarihi: Çar, 01/03/2024 - 17:16