İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Tarihçe

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 8 Nisan 2016 tarihli ve 29678 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Beslenme ve Diyetetik Bölümleri açılarak fakültemiz öğrenci kabul etmeye başlamıştır.  03.04.2019 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu toplantısında Hemşirelik Bölümü'nün açılmasına karar verilmiş, 2019-2020 akademik yılı itibarı ile İKÜ Hemşirelik bölümü ilk öğrencilerini almıştır. Fakültemiz, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Şirinevler yerleşkesinde olup 8 dersliği, 7 laboratuvarı ve seçkin öğretim elemanı kadrosu ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

İnsanlığın doğuşundan beri hastalıklara şifa arayışı hep var olmuştur. Özellikle 19. yüzyıldan sonra sağlık alanındaki gelişmeler ile birlikte; insanı ve hastalıkları yeni bakış açıları ile ele alan yeni bilim dalları, farklı sağlık meslekleri doğmuş ve her geçen gün bu mesleklere olan gereksinim giderek artmıştır. Fakültemiz, bu gereksinimler doğrultusunda gerek dünyada gerekse ülkemizde sağlık alanında en fazla ihtiyaç duyulan ve gelecek vadeden mesleklerde sağlık personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Değişen ve gelişen dünyanın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oluşturulan eğitim planı ile mesleğinde kalifiye ve sağduyulu sağlık personelleri yetiştirmek öncelikli gayemizdir. Sağlık Bilimleri Fakültesi, mesleki yeterliliğin yanı sıra yaşam boyu öğrenme merakı içinde olan, bilimsel düşünceye sahip, çağdaş, yenilikçi ve girişimci, içinde yaşadığı toplumun sorunlarına duyarlı, kültürel ve etik değerlere bağlı bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Multidisipliner ve interdisipliner ekip çalışmalarına olanak sağlayan bu sağlık mesleklerinden mezun olanlar farklı kariyer seçeneklerine de sahip olmaktadırlar. Mezunlar, ülkemizdeki sağlık sisteminde hizmet vermekte olan kamu ve özel sektör olmak üzere birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, kamu ve özel kuruluşlarda danışmanlık, eğiticilik, yöneticilik gibi görevler alarak sağlık hizmeti verebilmektedirler. Mezuniyet sonrası sağlık alanında akademik kariyer yapmayı tercih edenler için ise farklı uzmanlık alanlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi ile akademik alanda ilerleyebilmektedirler. 

 


Son Güncelleme Tarihi: Cu, 01/26/2024 - 16:12