İKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin temel amacı; bilim ve teknolojiye dayalı çağdaş yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş, alanında yetkin, evrensel ve kültürel değerlere saygılı, ülke gereksinimlerine yönelik olarak sağlık hizmetlerinde etkin ve başarılı meslek insanları yetiştirmektir. Yaşadığımız çağda insan sağlığına yönelik araştırmalar ve sağlanan hizmetlerle, yalnızca hastalıkların tedavi edilmesi değil, hastalıkların önlenmesi ve sağlığın sürdürülebilirliği de öngörülmektedir. Bu durum hem bilimsel çalışmalar hem de sunulan hizmet açısından sağlık bilimleri içinde yer alan meslek gruplarının çok disiplinli faaliyetlerini gerektirmektedir. Fakültemiz bu yaklaşımı gerek yapılanması gerekse eğitim-öğretim programları ile benimsemekte ve uygulamaktadır. Bu vizyonu ile Sağlık Bilimleri Fakültesi, uluslararası bilimsel düzeyde tanınan, izlenen ve kaynak gösterilen, dünya sağlık bilimleri eğitim ve öğretiminde yetkinliği kabul edilen, ülkemiz sağlık politikalarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde söz sahibi, öncü ve önder bir fakülte olma amacına ulaşmak için;

Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerini bir araya getirmiştir.

Vizyonumuz

Çalışmaları uluslararası bilimsel alanda kabul gören, dünyada sağlık bilimleri eğitim ve öğretiminde yetkinliği kabul edilen, ülkemizde sağlık politikalarının oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkı sağlayan, mesleki alanlarında referans kurum olarak kabul gören, öncü bir fakülte olmaktır.


Misyonumuz

Bilim ve teknolojiye dayalı, güncel ve uluslararası kabul gören yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş, meslek alanında yetkin, evrensel ve ülkemiz kültürel değerlerine saygılı, sağlık profesyonelleri ve eğiticileri yetiştirerek toplum hizmetine sunmak, ilgili alanlarda araştırma yapmak ve danışmanlık hizmeti vermektir.