Laboratuvarlar

İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, alanında deneyimli akademik kadrosu ile öğrencilerimizin teorik ve pratik eğitimlerini desteklemek üzere laboratuvarlarını son teknoloji cihazlarla donatmıştır. Fakülte içerisinde Anatomi, Beslenme İlkeleri, Mikrobiyoloji, Elektroterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama, Mobilizasyon-Manipulasyon, Sağlıklı Yaşam, Hemşirelik Temel Eğitim ve Simülasyon olmak üzere 9 laboratuvar bulunmaktadır. Laboratuvarlarımız öğrencilerimizin bireysel ve grup halinde uygulama yapabileceği alanı ve ekipmanı sağlamaktadır.

Anatomi Laboratuvarı

anatomi laboratuvarı

Sağlık Bilimleri Fakültemizde eğitim-öğretim gören öğrencilerimize teorik derslerin yanında laboratuvarımızda yer alan anatomi maketleri ile uygulama olanağı sağlanmaktadır. İnsan iskeletini oluşturan kemiklerin ve modern maketlerin yer aldığı anatomi laboratuvarında, insan vücudunda yer alan anatomik yapılar detaylı bir şekilde incelenebilmektedir. Böylece öğrencilerimiz mesleki uygulamalarda insan vücudunda yer alan organları, organların komşuluklarını incelemiş ve kavramış olacaktır.

Antropometri Laboratuvarı

“Antropometri, farklı yaş ve beslenme durumundaki insanların fizik boylarının, organlarının ve vücut bileşiminin ölçülmesi anlamına gelmektedir ve antropometrik değerlendirmeler, farklı yaş gruplarındaki bireylerin sağlığı ve beslenmenin etkisini değerlendirmek amacıyla kullanılan yöntemlerden biridir. Bireylerin beslenme durumlarının saptanması ve doğru yöntemlerle değerlendirilmesi, beslenme danışmanlığının veya tıbbi beslenme tedavisinin planlanması sürecinde büyük önem taşımaktadır. Bu yöntemler arasında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, vücudun farklı bölümlerinin çevre ve çap ölçümleri, deri kıvrım kalınlıkları, kas kuvveti ölçümleri yer almaktadır. Antropometri laboratuvarında bu ölçümlerin yapılması için kullanılan, uluslararası standartlara uygun araçların yanı sıra beslenme eğitimi ve danışmanlığında da yararlanılan eğitim materyalleri de yer almaktadır. Bu laboratuvarda öğrencilerimize, farklı yaş ve sağlık durumuna sahip bireylere özgü araçlarla antropometrik değerlendirmeleri uygulamalı olarak gerçekleştirme, değerlendirme, yorumlama becerisi kazandırılmaktadır.”

Beslenme İlkeleri Laboratuvarı

Beslenme İlkeleri laboratuvarımız, öğrencilerin derslerde teorik olarak aldığı bilgilerini pratik uygulamalarla geliştirip gözlemleyerek ve konular üzerinde tartışarak mesleki becerilerin kazandırıldığı donanımlı diyetisyenler yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. Öğrencilerin edindikleri mesleki bilgileri, pratik olarak uygulayacakları yaklaşık 60m2’lik laboratuvarımızda öğrencilerin uygulamalarda kullanabileceği tüm ekipmanlar ve mutfak malzemeleri bulunmaktadır.

 

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Gıda güvenliği tüketici sağlığını etkileyen konuların başında gelmektedir. Üretim ve tüketime hazırlık aşamasında birçok işleme tabi tutulan gıdaların güvenliği konusunda mikrobiyolojik analizler önem teşkil etmektedir. Öğrencilere uygulamalı eğitim hizmeti verebilmek için tasarlanan BSL-2 mikrobiyoloji laboratuvarımız, bu alandaki gelişmelerin ve yeniliklerin ışığında uluslararası standartlarda donatılmıştır. Mikrobiyoloji Laboratuvarımızda bir yarıyıl temel mikrobiyolojik uygulamalar üzerine çalışmalar yürütülmekte, bir yarıyıl da besin mikrobiyolojisi temelli çalışmalar ve uygulamalı eğitimler yürütülmektedir. Beslenme ve Diyetetik eğitimi sürecinde besinlerin mikrobiyolojik sağlığının ve güvenliğinin temel ilkeleri doğrultusunda, besinlerin laboratuvar analizlerine yönelik uygulamalar, bozulma yapan ve halk sağlığını tehdit edebilecek mikroorganizmaların tespitine yönelik eğitimler yapılmaktadır. Laboratuvar uygulamaları boyunca ulusal ve uluslararası geçerliliği olan analiz metotları çerçevesinde eğitim çalışmaları yürütülmektedir.

 

Elektroterapi Laboratuvarı

Elektroterapi ve ısı-ışık-hidroterapi dersleri kapsamında teorik bilgileri takiben öğrencilerimizin uygulama yapabileceği cihazlarımız şunlardır;

elektro

 • Kısa Dalga Diatermi Cihazı                           
 • Çift Lambalı İnfrared Cihazı
 • Ultrason Cihazı 
 • Elektroterapi Cihazı
 • Lazer Cihazı
 • Portatif Kombine Elektroterapi Cihazı
 • Vakumlu Terapi Cihazı
 • Whirpool Cihazı
 • TENS Cihazı
 • Hotpack
 • Coldpack

Fizyoloji Laboratuvarı

fizyoloji laboratuvarı

Sağlık bilimleri uygulamalarının temelini oluşturan Fizyoloji öğretisinin öğrencilerimize daha iyi aktarılmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir laboratuvardır. Solunum testleri, kan pratikleri ve pek çok fizyolojik uygulamaların öğrenciler ile pratik edilmesine olanak sağlayan laboratuvarımız, son teknolojik cihazlar ile donatılmıştır.

Terapötik Egzersiz Laboratuvarı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans proramının temelini oluşturan uygulamalı mesleki derslerin tamamlayıcısı olarak kullanılan ders materyalleri şunlardır;

terapötik

 • Uygulama Yatakları
 • Bobath Yatağı
 • Parmak Merdiveni
 • Omuz Çarkı
 • Duvar Barı
 • Paralel Bar 3 Mt Platformu
 • Merdiven Platformu
 • Tera Band Egzersiz Bandı (Sarı,Ten,Siyah,Yeşil )
 • Tera Band Denge Tahtası (Çok Yönlü, İki Yönlü )
 • Kum Torbası Seti
 • Gonyometre Seti
 • Thera Band Egzersiz Topları ( Sarı,Kırmızı, Yeşil, Mavi)
 • Thera Band Digi-Flex Finger Exerciser 
 • Thera Band Powerweb
 • Walker, Tripot, Kanedyen, Baston

Hemşirelik Temel Eğitim Laboratuvarı

İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü çağdaş eğitim sistemine uygun, güncel ve modernize ekipmanlar ile donatılmış, teorik bilginin uygulanmasına olanak veren temel eğitim laboratuvarıdır. Laboratuvarda;

 • Lavman Uygulama Simülatörü
 • Intramuscular Enjeksiyon Kalça Simülatörü 
 • Üriner Katater Uygulama Maketi
 • Intravasküler (IV) Enjeksiyon Kol Maketleri
 • Intradermal Enjeksiyon Simülatörü
 • Çok İşlevsel Intramüsküler Enjeksiyon Pedi
 • Intravasküler Enjeksiyon Pedi (4 Damarlı Venipunktur Maketi)
 • İnsülin Enjeksiyon Pedi (Göbek)

       
Simülasyon Laboratuvarı

Hemşirelik Bölümü öğrencilerine çağdaş preklinik eğitim olanağı sunan klinik alan benzeri Simülasyon laboratuvarında, önceden yazılmış senaryolara göre maket hastalar üzerinde uygulayarak öğrenme olanağı sağlayan ortamlardır. Laboratuvarımızda;

 • Kamera Kayıt ve Değerlendirme Sistemi
 • Görüntüleme Odası (Camlı Oda)
 • Bilgisayar Destekli Hemşirelik Simülatörü (Yetişkin Hasta Maketi)
 • Yaşam Belirtileri Simülatörü
 • 3 Motorlu Hasta Karyolası (Yatağı ile birlikte)
 • Hasta Başı Ünitesi
 • Hasta Başı Monitörü
 • Etajer
 • Yemek Masası
 • Pedallı Atık Kovaları bulunmaktadır.
   

Mobilizasyon-Manipulasyon Laboratuvarı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programı uygulamalarının temelini oluşturan derslerden biri olan Mobilizasyon-Manipulasyon dersimizin tamamlayıcısı olarak kullanılan ders materyalleri şunlardır;

 • Uygulama yatakları
 • Traksiyon yatağı
 • Traksiyon kemeri
 • Mobilizasyon rampası


Sağlıklı Yaşam Laboratuvarı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programı uygulamalarının temelini oluşturan egzersiz eğitiminde kullanılan ders materyalleri şunlardır;

 • Uygulama yatakları
 • Egzersiz Matı
 • Thera Band Egzersiz Bandı
 • Kum torbası seti

Son Güncelleme Tarihi: Sa, 07/14/2020 - 16:40