Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bir arada sağlıkçılar görseli.

“Bilimin ışığında Kültür’lü sağlık uzmanları yetiştiriyoruz”