2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Hakkında Duyuru

Sevgili Öğrencilerimiz,

Üniversitemiz Senatosu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, COVID-19 küresel salgınının yayılımının azaltılmasına katkıda bulunmak, öğrenci, akademik, yönetim ve idari personelimiz dahil genel halk sağlığını tehlikeye atmamak için 2020-2021 Güz Yarıyılında eğitim-öğretimin niteliğini özenle korumaya yönelik Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde alınan kararlar genel hatları ile aşağıdaki gibidir;
 
1.    Teorik derslerinin ve laboratuvar gerektirmeyen uygulamalı derslerin uzaktan öğretim yoluyla İKÜ CATs dijital platformunda senkron (eş zamanlı) yapılmasına,
2.    Bölümlerimizin gerekli gördüğü şekillerde, laboratuvar gerektiren uygulamalı derslerin küresel salgının seyrine göre ilgili makamlar tarafından alınacak kararlar göz önüne alınarak ve “seyreltilmiş sınıf ve kampüs ilkesi” dikkate alınarak kişisel koruyucu donanımların kullanılması koşulu ile hibrid eğtim modelinin uygulanmasına, pandemi koşullarının ağırlaşması durumunda ertelenmesine veya eğitim-öğretimin niteliğini özenle koruyarak uzaktan yapılmasına,
3.    Vize sınavlarının uzaktan öğretim yoluyla İKU CATS dijital platformundan yapılmasına,
4.    Final ve Bütünleme sınavlarının ise küresel salgının seyri ve ilgili makamlar tarafından alınacak kararlar göz önüne alınarak yüz yüze, mümkün olmayan durumlarda uzaktan yapılmasına karar verilmiştir.
5.    YÖK tarafından salgının seyrine göre alınacak yeni kararlar bağlamında programda değişiklikler yapılabilir. Bu durumlarda programda yapılacak olası değişiklikler eş zamanlı olarak İKÜ CATs dijital platformundan öğrencilerimizle paylaşılacaktır.
 
2020-21 eğitim-öğretim yılında öğrencilerimize başarılar dileriz.