Prof. Dr. Gürhan Çiftçioğlu "Avrupa Birliği COST Projesi 2. Yönetim Komitesi Toplantısı"nda Türkiye'yi Temsil Etti

İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gürhan Çiftçioğlu, 6-8 Kasım tarihleri arasında Kopenhag’da gerçekleştirilen CA18105 numaralı "Avrupa Birliği COST Projesi 2. Yönetim Komitesi Toplantısı"na Türkiye’yi temsilen katıldı.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından güvenilir et tüketimini sağlayacak risk tabanlı modern, esnek ve dinamik bir sistemi için genel bir çerçeve oluşturulması tavsiye edilmiş, böylece ilgili sistemin pratikte uygulanmasını sağlayacak sürecin oluşturulmasına yönelik çalışmalar öncelikler arasına alınmıştır. Bu kapsamda “Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance (RIBMINS)” başlıklı CA18105 numaralı COST projesi 29 ülkenin ortaklığında hazırlanmış; 2023 tarihine kadar sürecek proje 13.11.2018 tarihinde kabul edilerek 04.03.2019’da yapılan 1. Yönetim Komitesi toplantısı ile yürürlüğe girmiştir. Projenin temel amacı, modern et güvenliği kontrol sistemleri konusunda Avrupa çapında araştırma çabalarını birleştirmek ve güçlendirmektir. Proje Yönetim Komitesinde yer alan üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gürhan Çiftçioğlu, 6-8 Kasım Tarihleri arasında yapılan Çalışma Grupları toplantıları, Konferans ve 2. Yönetim Komitesi toplantısına Türkiye’yi temsilen katılmıştır. 

Proje ile ilgili detaylara https://www.cost.eu/actions/CA18105/#tabs|Name:overview COST web adresinden ulaşılabilir.